Skład II Lokalnej komisji ETYCZNEj

ds doświadczeń na zwierzętach przy Sggw w warszawie

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO PRZEDSTAWICIEL
Przewodnicząca: Joanna Gromadzka-Ostrowska nauki biologiczne
Wiceprzewodnicząca: Marta Gajewska nauki biologiczne
Członkowie: Wojciech Bielecki nauki weterynaryjne/lekarz weterynarii
Beata Gabryś nauki humanistyczne
Anita Ganowicz-Bączyk nauki humanistyczne
Olga Gewartowska organizacja - ochrona zwierząt
Anna Kosowska organizacja - ochrona zwierząt
Tomasz Misztal nauki biologiczne
Małgorzata Anna Poręba organizacja - ochrona praw pacjenta
Małgorzata Remiszewska nauki biologiczne
Ewa Słotwińska organizacja - ochrona zwierząt
Agnieszka Walkowska nauki biologiczne