Skład II Lokalnej komisji ETYCZNEj

ds doświadczeń na zwierzętach przy Sggw w warszawie

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO PRZEDSTAWICIEL
Przewodnicząca: Joanna Gromadzka-Ostrowska nauki biologiczne
Wiceprzewodniczący: Piotr Jan Korzeniowski nauki weterynaryjne/lekarz weterynarii
Członkowie: Wojciech Bielecki organizacja - ochrona zwierząt/lekarz weterynarii
Dariusz Bukaciński nauki biologiczne
Anna Maria Czarnecka nauki biologiczne
Artur Dzwonek nauki biologiczne
Beata Gabryś organizacja - ochrona praw pacjenta
Iza Książek nauki biologiczne
Agata Metzig nauki humanistyczne
Katarzyna Pucia organizacja - ochrona zwierząt
Aleksandra Reszelska organizacja - ochrona zwierząt
Joanna Wysocka-Andrusiewicz nauki humanistyczne